Dhollandia Predmier, Bytča, Slovensko

V rokoch 2011 až 2012 spoločnosť Promont, s.r.o. dodávala oceľové konštrukcie pre časť „Expedičná hala a zinkovňa“. Výroba, doprava a montáž žiarovo pozinkovaných stĺpov a nosníkov strechy oceľovej konštrukcie zinkovne (60 x 36m, výšky 14,7m) a sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií prefabrikovanej železobetónovej expedičnej haly (96 x 84m, výšky 9,5m). Súčasťou dodaného diela bolo aj vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie.

V roku 2017 boli pri rozšírení závodu spoločnosťou Promont, s.r.o. dodávané oceľové konštrukcie pre časť „Novostavba výrobno-skladovej haly“.Výroba, doprava a montáž žiarovo pozinkovaných stĺpov a nosníkov strechy oceľovej konštrukcie zinkovne (100 x 44m, výška 17,8m) a sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií prefabrikovanej železobetónovej expedičnej haly (57 x 48m, výška 12,3m). Súčasťou dodaného diela bolo aj vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie.

V roku 2020 sme dodávali výrobu, dopravu a montáž žiarovo pozinkovaných stĺpov a nosníkov strechy oceľovej konštrukcie prístavby (13 x 48,5m, výšky 9,5m) a sekundárnych strešných a fasádnych oceľových konštrukcií. Súčasťou dodaného diela bolo aj vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie.

Rok realizácie
2010-2012, 2017, 2020
Investor
Dhollandia Central Europe, s.r.o.
Objednávateľ
Stabil, a.s. / Oxa production s.r.o.
Hmotnosť konštrukcie
1560 t
PROJEKTY

PREMENÍME VAŠE SNY NA REALITU

Sandersdorf-Brehna, Nemecko
Kotolňa BFB PROGROUP, Nemecko
Oulu, Fínsko
Kotolňa na výrobu tepla SE O750, Fínsko
Sanem, Luxembursko
Kotolňa regeneračného kotla Kronospan CHP3,
Ivachnová, Slovensko
Konštrukcia obchodného centra
Kemi, Fínsko
Kotolňa regeneračného kotla
Frovi, Švédsko
Kotolňa regeneračného kotla BillerudKorsnäs
Fjernvarme, Dánsko
Kotolňa na biomasu
Bratislava, Slovensko
Novostavba a čiastočná sanácia zvarovne H1 Volkswagen
Tampere, Fínsko
Kotolňa na biomasu Naistenlahti 3
Husum, Švédsko
Kotolňa regeneračného kotla Metsä Board