Eurofondy

Spoločnosť Promont, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 78/2020-2060-2230-V992, ktorý spočíva v zmene výrobného a organizačného procesu spoločnosti prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií v troch operáciách výrobného cyklu a jednej časti organizačnej štruktúry

 

Otvorení výzvam, napredujeme vďaka skúsenostiam.