Kontaktujte nás

Sídlo a prevádzka spoločnosti
PROMONT, s.r.o.
Krásno nad Kysucou 1961
023 02 Krásno nad Kysucou
Fakturačné údaje
IČO: 36 405 256
IČ DPH: SK-20 20 13 62 72
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
oddiel S.r.o., zložka 13545/L 
Bankové spojenie - Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. ú.: 0311647944/0900 
IBAN: SK95 0900 0000 0003 1164 7944
SWIFT: GIBASKBX
Bankové spojenie - ČSOB, a.s. 
č. ú.: 4001664691/7500 
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0166 4691
SWIFT: CEKOSKBX
Kontakty
Pavol Masnica
Konateľ
Rastislav Kuric
Riaditeľ
Dušan Svitek
Vedúci výroby
Ing. Monika Érseková
Riaditeľka zahraničného obchodu
Ing. Michal Šuraba
Vedúci nákupu
Ing.Pavol Prištiak
Európsky zvárací inžinier
Ing.Milan Kubík
Autorizovaný stavebný inžinier
Sekretariát, personálne a účtovné oddelenie
Žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky