Kvalita

V spoločnosti Promont, s.r.o. je zavedený systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001, systém environmentálneho riadenia podľa normy STN EN ISO 14001 a systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001.

 

Spoločnosť spĺňa požiadavky zvárania kovových materiálov podľa normy EN ISO 3834-2 a vyrába a montuje v súlade s normou STN EN 1090.

 
Certifikáty kvality

Profesionalita v každom smere