Verejné obstarávanie

VO – „Zásadná zmena výrobného procesu dielcov oceľových konštrukcií v existujúcej prevádzkarni spoločnosti Promont s.r.o.“
-Výzvy na predkladanie ponúk
-Príloha č.2-Oceňovacia tabuľka
-Príloha č.3-Zmluvy
-Záznam z prieskumu trhu
-Záznam z prieskumu trhu – Expedičný systém

VO – „Zásadná zmena výrobného procesu dielcov oceľových konštrukcií v existujúcej prevádzkarni spoločnosti Promont s.r.o.“ – ZRUŠENÉ
-Výzvy na predkladanie ponúk
-Príloha č.2-Oceňovacia tabuľka
-Príloha č.3-Zmluvy