Technologické konštrukcie

 

Každý rok realizujeme výrobné a skladovacie haly pre najvýznamnejších lokálnych investorov v oblasti automotive a iných priemyselných odvetviach.