Konštrukcie okrem tradičných postupov navrhujeme a modelujeme v najnovších 3D BIM a CAD softvéroch (Scia Engineer, Tekla Structures, Idea Statica, GstarCad a iné).
Výstupný formát výrobnej dokumentácie zohľadňuje požiadavky pre najmodernejšie CNC výrobné zariadenia, evidenčné postupy a označovanie jednotlivých položiek a dielcov.
Zároveň, v spolupráci s našimi montážnymi pracovníkmi, aplikujeme použitie 3D modelov konštrukcií aj v procese výstavby na elimináciu nepresností a zefektívnenie pracovných postupov.

Efektívny, presný a kvalitný proces výroby zabezpečujú tímy našich skúsených zamestnancov, pracujúcich s najmodernejším strojným a softvérovým vybavením.
VÝROBA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Hlavnou činnosťou firmy je výroba oceľových konštrukcií pre široké spektrum priemyselných odvetví a dopravné stavby. Disponujeme výrobnými a skladovými priestormi, ktoré svojim usporiadaním zohľadňujú postup výroby od surového hutného materiálu až po finálnu povrchovú úpravu a uskladnenie hotových produktov. Ročne vyprodukujeme do 10 000 ton oceľových konštrukcií.

Spoločnosť neustále investuje do svojho rozvoja obstarávaním nových strojov a zariadení, softvérového vybavenia a mechanizmov, ako aj zabezpečením školení a vzdelávania pre svojich zamestnancov.

ZABEZPEČÍME DOPRAVU A MONTÁŽ DO VÝSLEDNÉHO STAVEBNÉHO DIELA
DOPRAVA A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Vlastnou nákladnou dopravou dokážeme prepraviť štandardné aj nadrozmerné dielce priamo z výrobných priestorov na stavenisko, kde plynule zabezpečíme ich montáž použitím vlastných montážnych mechanizmov ako sú montážne plošiny a žeriavy pre rôzne manipulačné úrovne a zaťaženia.
Máme skúsenosti s dopravou a montážnymi prácami nielen v rámci Slovenskej republiky a susedných krajín, ale aj v krajinách ako Dánsko, Švédsko a Fínsko.
Okrem montáže oceľových konštrukcií vieme realizovať aj inštaláciu strešných a fasádnych opláštení.
Rokov
skúseností
Zrealizovaných
projektov
zamestnancov
Areál

Vysoká kvalita zrealizovaných stavieb je výsledkom dlhoročných skúseností našich pracovníkov a ich vzájomnej spolupráce na jednotlivých projektoch, kvalitné a moderné strojné vybavenie a moderné montážne mechanizmy a nástroje.